شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ بسم الله الرحمن الرحيم *عباد الرحمن چه کساني هستند؟* آيات پاياني سوره مبارکه فرقان ويژگيهاي عباد الرحمن را بيان ميفرمايد. روى زمين به نرمى گام برمى‌دارند و چون نادانان ايشان را طرف خطاب قرار دهند به ملايمت پاسخ مى‌دهند. و آنانند كه در حال سجده يا ايستاده، شب را به روز مى‌آورند. و كسانى‌اند كه مى‌گويند: «پروردگارا، عذاب جهنم را از ما بازگردان كه عذابش سخت و دايمى است. و كسانى‌اند كه
*ميقات *
و كسانى‌اند كه چون انفاق كنند، نه ولخرجى مى‌كنند و نه تنگ مى‌گيرند، و ميان اين دو [روش‌] حد وسط را برمى‌گزينند.
*ميقات *
و كسانى‌اند كه با خدا معبودى ديگر نمى‌خوانند
*ميقات *
و كسى را كه خدا [خونش را] حرام كرده است جز به حق نمى‌كُشند
*ميقات *
و زنا نمى‌كنند،
*ميقات *
و كسانى‌اند كه گواهى دروغ نمى‌دهند
*ميقات *
و چون بر لغو بگذرند با بزرگوارى مى‌گذرند.
*ميقات *
و كسانى‌اند كه چون به آيات پروردگارشان تذكر داده شوند، كر و كور روى آن نمى‌افتند.
*ميقات *
و كسانى‌اند كه مى‌گويند: «پروردگارا، به ما از همسران و فرزندانمان آن ده كه مايه روشنى چشمان [ما] باشد، و ما را پيشواى پرهيزگاران گردان.»
*ميقات *
والسلام
هو / كاش الرّحمن من رحمي كند / روح من بر جان من رحمي كند / اشك چشمم را بناگه كرد خون / معني بي پرده* لايعلمون* / آسمان در زير پايم خاك بود / عيب چشمانم * و ماادراك * بود /
*ميقات *
سلام بر شما. تشکر. خيلي زيباست
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top