شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ يا عطشان يك عمر اگر روزه بگيريم و بگيرند همتا نشود با عطش خشك دهانها :(
ظاهرا از تشنگي بي تاب بود باطنا سرچشمه هر آب بود از علي اکبر به ظاهر اصغر است ليک در معني علي اکبر است
*ميقات *
تشکر از شعر زيباتون.
هو / براي آنكه عطش از خجالت آب شود / از آسمان آوردند ساغري كوچك / غلاف تشنه شمشير ، ايستاد و نشاند / كنار خيمه نهال صنوبري كوچك ... قربان علي اصغر حسين ( عليهما السلام )
*ميقات *
تشکر..
هو / براي آنكه عطش از خجالت آب شود / از آسمان آوردند ساغري كوچك / غلاف تشنه شمشير ، ايستاد و نشاند / كنار خيمه نهال صنوبري كوچك ... قربان علي اصغر حسين ( عليهما السلام ) - * انقطاع *
*ميقات *
قربان علي اصغر حسين ( عليهما السلام )
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top