شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ *خدايا!* نه آنقدر پاکم که کمکم کني و نه آنقدر بدم که رهايم کني ميان اين دو گم شده ام هر چه تلاش کردم نتوانستم آني شوم که تو مي خواهي و هرگز دوست ندارم آني شوم که تو رهايم کني آنقدر تنها هستم که بي تو يعني هيچ... يعني پوچ... *خدايا!* پس مرا ببر ببر به آنچه خود خواهي :(
:'( يا سيدي الکريم @};-
*ميقات *
:(
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top